tirsdag 10. september 2013

En plass i verdikjeden

Åpne og innovative IT-løsninger er noe som har kommet for å bli, og spennende "skapermiljøer" produserer oppfinnelser og nye tanker som aldri før. Conduct har vært med på å jobbe med slike miljøer innenfor IT helt fra begynnelsen, og har vært med på opp- og nedturer, og bygget viktige erfaringer underveis.

Det finnes også mange andre selskaper som har brukt oppfinnelsene som springer ut av slike miljøer som verktøy i sine leveranser - bare se på de mange programvareprosjekter som pågår rundt oss i dag så vil en trolig finne open source i hvert eneste ett, i varierende grad.

Men utviklingen går veldig sakte fremover, sammenliknet med andre høyteknologiske bransjer. I prosjektene blir det stadig mer utfordrende å vise til hvilke konkrete gevinster de åpne verktøyene faktisk bringer med seg, ut over valgfrihet for de enkelte utviklings- og arkitektressursene. Det virker som om de nye verktøyene bare brukes som erstatning for de forrige, at de marginale fordelene uansett kommer i skyggen av at arbeidet foregår på omtrent samme måte som før.

 

På noen områder går faktisk utviklingen bakover. Den enorme valgfriheten i åpne verktøy og rammeverk kan gjøre at akkurat den kortstokken med valgte komponenter du har i din bedrift er 100% unik. At kun du og ressursene på ditt IT-prosjekt har kunnskapen og kompetansen til å vedlikeholde, videreføre og sikre investeringen du har gjort. Valgfriheten har faktisk ført til innlåsing og til en blindvei, der kostnaden for å komme seg ut er formidabel.

Hva hadde egentlig disse valgene å si i forhold til hvilke gevinster kundene ønsket seg?
Hvor er de store forskjellene, som at prosjektet ble levert på 1/3 av tiden, eller til 10% av kosten?

Det virker etterhvert åpenbart for mange at valgfrihet er bra, men at for mange valg ikke er ønskelig. For mange valg betyr en stor kunnskapsbyrde som legges på den som skal ta beslutninger, og virker i mange tilfeller mot sin hensikt. Som en dyktig ressurs kan en forsøke å hjelpe kunden ved å ta noen valg på vegne av dem, og på den måten ta et visst ansvar. Men for at det skal være mulig må en kunne ha mandatet, eller i det minste tilliten til å få lov til å gjøre slikt. Og som en innleid ressurs, under kundens styring, er dette ikke dagligdags, og i noen tilfeller heller ikke helt ønskelig.

Vi tror at dersom vi skal kunne realisere slike store verdier for våre kunder, så kan ikke dette bare handle om nye verktøy som erstatter gamle, eller om å dytte mer og mer ansvar over på kundene våre. Vi tror at vi faktisk er nødt til å bygge hele vårt selskap rundt en forretningsmodell og en verdikjede som skaper forutsetningene som skal til for å lykkes. Dette har lenge ligget til grunn for hvordan vi har jobbet med våre leveranser, og nå ønsker vi å synliggjøre dette enda mer for omverdenen.

Vi er et tjenesteselskap, som forstår at dersom våre kunder skal få de gevinstene de ønsker, så må vi tilby alle nødvendige tjenester. Vi forstår at vi må bygge leveranseprosesser som vi stadig kan gjenta og forbedre. Vi forstår at vi må fokusere på produktivitet, effektivitet og kvalitet. Og vi forstår at dersom vi skal kunne fokusere på dette så trenger vi IT-løsninger som vi kan stole på, som vi trygt kan implementere hos våre kunder. Som er dokumenterte, sertifiserte, standardiserte. Som det finnes tilgjengelig kompetanse på i markedet, og som kan supporteres lenge nok til at våre kunders businesscases oppfylles med god margin. Derfor har vi valgt å plassere oss i en verdikjede. 


Dette er ikke noe nytt, dette er slik Conduct har operert i mange år, men det er kanskje nytt for de som ikke kjenner oss godt. Men det er faktisk noe som skiller oss ut fra mange av våre konkurrenter. Vi har turt å gjøre noe som vi mener er best for våre kunder på lang sikt, på bekostning av det som kunne vært best for bunnlinjen på kort sikt. Derfor har vi også en sterk følelse av hensikt i det vi gjør, som vi er stolte av. Det er derfor vi i år igjen er tungt representert både teknisk og kommersielt på våre partneres samlinger i Europa denne høsten, både Red Hat i Madrid, Pentaho i Sintra og ForgeRock i Béhoust.

Nå har vi i dag lansert en ny profil som i enda større grad understreker nettopp dette valget. Våre websider reflekterer dette på en god måte, og vi håper å kunne få en bedre og dypere kommunikasjon med våre partnere og kunder ved å være enda mer tydelig på hva som er vår modell.

Conduct - vi realiserer verdien av åpne og innovative IT-løsninger. Nå ser dere hvordan.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar