mandag 1. februar 2016

Nagarro kjøper Conduct!

Med virkning fra 01.02.2016 blir Conduct en del av Nagarro-gruppen!

Pressemelding tilgjengelig her:For mer informasjon, ta kontakt med Conduct på info@conduct.no.


fredag 16. mai 2014

Del 3 i serien "Hvordan bli en informasjonsstyrt bedrift"

Prediktiv analyse skritt-for-skritt

Av professor Ole-Christoffer Granmo

Dette er del 3 i serien "Hvordan bli en informasjonsstyrt bedrift". I del 1 viste jeg deg hvordan økt bruk av historiske data som grunnlag for beslutninger fører til økt produktivitet. I del 2 så vi på hvordan mønstergjenkjenning kan brukes til å lete gjennom store mengder data etter mønstre som varsler om forretningskritiske hendelser. Dette innlegget bygger på de forrige og gir deg en praktisk innføring i prediktiv analyse.

mandag 18. november 2013

Del 2 i serien "Hvordan bli en informasjonsstyrt bedrift"

Mønstergjenkjenning – en hjørnestein i informasjonsstyrte bedrifter

Av professor Ole-Christoffer Granmo

Dette er del 2 av en miniserie. Se del 1 her.

Viktige forretningshendelser – kanskje et forestående tap av en verdifull kunde – kan ofte oppdages i forkant av hendelsen. Men da må man kjenne til tegnene som varsler om hendelsen. Det kan være så enkelt som å følge med på kundedata og oppdage en fallende trend.

Mønstergjenkjenning er en teknikk som kan brukes til å lete gjennom store mengder data etter bestemte mønstre – regelmessigheter i dataene som er forårsaket av bakenforliggende hendelser. For en virksomhet kan mønstre av interesse være kjennetegnene på de gode markedsføringstiltakene, de verdifulle kundene som går tapt,  salgsmuligheter eller flaskehalser i en forretningsprosess. Gjennom å oppdage slike hendelser, før de finner sted, kan man forbedre markedsføringen, forsterke kundeforbindelsene, øke salget og redusere flaskehalsene som begrenser bedriften. Det dreier seg om prediktiv analyse.

I Conduct tar vi utgangspunkt i en beste praksis arkitektur for mønstergjenkjenning når vi jobber for å gi bedrifter et fortrinn gjennom bruk av datamining og prediktiv analyse.


fredag 8. november 2013

Del 1 i serien "Hvordan bli en informasjonsstyrt bedrift"

Informasjonsstyrte beslutninger gir økt produktivitet


av Prof. Ole-Christoffer Granmo


Dette er del 1 av en miniserie. Se del 2 her.

Bruker du historiske data når du tar beslutninger? Hvis ikke bør du kanskje begynne med det. Det viser seg nemlig at økt bruk av historiske data som grunnlag for beslutninger fører til økt produktivitet. Gjennom å lete i og undersøke bedriftens historiske data kan du få ny innsikt og bedre forståelse av hvordan bedriften din fungerer. Hvilke egenskaper kjennetegner for eksempel de gode markedsføringstiltakene, de verdifulle kundene som går tapt, salgsmulighetene eller flaskehalsene i forretningsprosessene dine? Gjennom å oppdage og kjenne igjen dette kan du forbedre markedsføringen, forsterke kundeforbindelsene, øke salget og redusere flaskehalsene som begrenser bedriften.onsdag 6. november 2013

WiMP vant BI-PRISEN 2013 for innovasjon

Laget av Conduct på en Pentaho BI-plattform


Dataforeningens faggruppe for Datavarehus og Business Intelligence deler årlig ut BI-prisen til selskaper som kan vise til beste praksis i utvikling, implementering og forvaltning av Business Intelligence og datavarehusløsninger og en pris for den mest innovative løsningen innen det samme området.

Faggruppen setter fokus på hvordan ulike selskap jobber for å utnytte sine data bedre, og hvordan dette fører til de rette beslutningene basert på riktig kilde. De beste løsningene blir presentert på den store BI-kvelden for å spre kunnskap, inspirere andre og bygge mer kunnskap rundt faget i et uavhengig miljø.