onsdag 27. mai 2009

Delingskulturen i det offentlige

Heidi Grande Røys skal ha takk for at det offentlige engasjerer seg i debatten rundt fri programvare. Om enn noe beskjeden så var støtten fra det offentlige årsaken til at nasjonalt kompetansesenter for fri programvare ble opprettet, og etterhvert ser vi flere tiltak derfra som bidrar til å løfte debatten opp på et riktigere nivå.

...men vi ser også at staten egentlig ikke forankrer fri programvare tydelig nok i sine direktiver. Grande Røys har ved flere anledninger snakket om hvilken rolle fri programvare skal spille for staten, og konklusjonen virker å være at det skal være en katalysator og bidragsyter for en delingskultur. Dette er jo vel å bra - å dele informasjon er i mange tilfeller vel så viktig som å dele kode. Men det er ett sted der deling egentlig vil sørge for enda fler besparelser og enda raskere oppstart av nysatsninger - nemlig det å dele ferdige løsninger. Ja, jeg snakker om skyen - et sted der virtualisering og tilgjengelighet tilbyr ferdige løsninger for det offentlige.

Hvor er den offentlige skyen?

En forutsetning for å kunne drive med Software as a Service (SaaS) og skytjenester er jo fri programvare - uten dette som fundament vil enhver satsning slite med forretningsmodellen, som jo består av svært mange brukere som alle betaler svært lite. Det er kombinasjonen av nettopp fri programvare og delingskultur som konvergerer i slike tjenester, og tenk hva det offentlige kunne spare!

  • En tilgjengelig sky for alle offentlige tjenester
  • Bygg din egen løsning fra bunnen av med valgfritt operativsystem, databaser, mellomvare, portaler, cms, etc
  • Bygg din egen løsning basert på andres løsninger
  • Gjenbruk andres ferdige løsninger
  • ...og mye, mye mer
Da først begynner vi å snakke om heftig deling - av maskinvare, tjenester, løsninger, kode, kompetanse - det er overraskende at ikke det offentlige har vært tidligere ute og lansert dette. Dette er like mye nødvendig infrastruktur (og dermed et statsanliggende) for fremtiden som jernbaner og bredbånd!

Legg til at det offentlige drifter skyen som nasjonal infrastruktur og dermed får du bygget kompetente ressurser for fremtiden samtidig! Hva med et nasjonalt, smidig innsatsteam for støtte til kommuner, fylker, idrettslag og mye annet? Mulighetene er enorme!

Bruk energien som finnes hos aktører i markedet til å skape gode forutsetninger for fortsatt velstand i fremtiden ved å opprette en offentlig sky.

Cloud Norway, ready for action!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar